Disclaimer
Wanneer iemand beeldmateriaal voor de website levert gaan we uit van de volgende situaties:
De verantwoordelijkheid voor de controle hierop berust bij degene die het beeldmateriaal aanlevert. Mocht onverhoopt toch blijken dat het materiaal onrechtmatig is verkregen en de eigenaar ons in gebreke stelt en een schadevergoeding eist, dan zal deze schade verhaald worden op degene die het beeldmateriaal heeft aangeleverd.